Roedding-fri-fagskole

Rødding Fri Fagskole

Rødding Fri Fagskole er en af 2 specialskoler og tilbyder forløb til unge med særlige behov og/eller læringsudfordringer. Et ophold på Rødding Fri Fagskole kan være som led i en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Skolens undervisning sigter på at fremme elevens personlige udvikling. Den personlige udvikling fremmer vi ved at skabe:

  • Oplevelser, som giver stof til eftertanke og refleksion
  • Udfordringer, som kræver initiativ, mod og ansvarsfølelse
  • ​Samtale, diskussioner og opgaver, som træner tolerance og accept af forskellighed

Undervisningen er endvidere tilrettelagt med henblik på at styrke den unges faglige udvikling, idet der fokuseres på at støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder. Dette med henblik på at udnytte de bedst mulige forudsætninger for, at den unge i videst muligt omfang kan skabe sig et selvstændigt voksenliv.

 

TILBYDER FØLGENDE LINJER

Parat Til Job

STU

Rødding Fri Fagskole

Rødding Præstegårdsvej 11
6630 Rødding
Tlf. 74 84 25 00
mail@fagogefterskole.dk