Du arbejder både praktisk og teoretisk med forskellige madlavnings- og tilberedningsteknikker. Du opnår håndværksmæssige færdigheder og opbygger din viden om, hvilke grundmetoder der findes. Du får kendskab til hvilke metoder, der er mest hensigtsmæssige i forhold til det enkelte produkt. Du kommer til at eksperimentere med ingredienser, krydrier og tilberedningsmuligheder så du kan skabe en god smag og et æstetiske udtryk. Undervisningen gennemgår, hvordan arbejdet bedst organiseres, afhængig af hvilken sammenhæng maden tilberedes og serveres i.

Mad og uddannelse
Du opnår kompetencer, der i høj grad spiller til EUD-indgangen Mad til mennesker, hvor du kan blive bager, konditor, gastronom, mejerist, tjener, detailslagter, hotel- og fritidsassistent, receptionist, ernæringsassistent, industrislagter mv.

Herudover giver faget i kombination med andre fag gode forudsætninger for at starte på EUD-indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik, som er indgangen til social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen, hvor en del af det daglige omsorgsarbejde over for andre mennesker forudsætter, at man kan lave sund og ernæringsrigtig mad.

Mad og arbejde
På de fleste Frie Fagskoler, som tilbyder fag inden for Mad, får du erhvervserfaring med det praktiske arbejde i institutionskøkkener, hvilket giver dig bedre forudsætninger for at arbejde med fødevareproduktion i et storkøkken, på en fabrik eller i en virksomhed. Du kan også udvikle dine talenter og dine gastronomiske evner, hvis arbejder målrettet på at kok på en restaurant.

Som en del af undervisningen får du et hygiejnekursus, som er en forudsætning for alle, der vil arbejde med fødevarer i produktion, detailhandel eller cafe-/restaurationsvirksomhed.

Faget kan i kombination med faget Krop være første trin mod et arbejde som kostvejleder i social- og sundhedssektoren, vejleder på hospitaler, plejehjem og andre institutioner, ernærings- og husholdningsøkonom, klinisk diætist eller hvis du ønsker at arbejde med kvalitetssikring af produkter i levnedsmiddelindustrien.

Mad og livet
Du lærer ikke kun at lave mad, men også planlægning af indkøb, arbejdsgange og arbejdsfordeling, brug og vedligeholdelse af redskaber og udstyr, grundlæggende principper for opbevaring, konservering, hygiejne og vedligeholdelse.

Du lærer om husholdning i mere bred forstand, og alt hvad du lærer kan du bruge med det samme, og du er i stand til at klare dig selv, den dag du flytter hjemme fra.